Vi arbejder med en bog, som skal formidle kendskabet til de spændende (og for nogen) ukendte

vinkler på omkring 80 af Danmarks over 13.000 broer samt vise, at broer er andet og mere end praktiske forbindelser.


pressefotograf Morten Dam fra Specialpressen, og da vi havde set hans anmeldelse med overskriften ”En fotografisk Brokade”,  var projektets navn pludselig klart.

En Fotografisk Brokade


Vores første udstilling sammen blev i Farum Kulturhus i efteråret 2018. Derefter kom den til Møns Bank i Vordingborg, hvor den blev, indtil den skulle til Formidlingshuset Marinestationen på Gedser Odde den sidste uge i maj 2019. 


I forbindelse med udstillingen i Farum havde vi besøg af journalist og